Artificial Intelligence / www.freepik.com/free-vector

„Те могат да работят с голяма интензивност, да прекарват много часове в пределна концентрация, харесват такава работа и не се уморяват“, споделят мениджъри.

Редица големи компании, като Ernst & Young, Credit Suisse Group, Dell Technologies, Microsoft, DXC Technology и други, наемат хора с аутизъм за работа в сферата на изкуствения интелект. Това се реализира чрез нарочно разработени програми за „неврологично разнообразие”. Редица компании от „Fortune 500” са съветвани по стартирането на подобни програми от EY – фирма за професионални консултантски услуги.

Хората с аутизъм са направили впечатление сред колегите си със своята силна концентрация и фокусираност, аналитичното си мислене и изключително доброто владеене на технологиите.

„Някои от тях са способни да работят много часове наред върху повтарящи се AI задачи, като например етикетиране на снимки и видеоклипове за системите за компютърно разпознаване – при това без нито за момент да губят интерес. Други имат висок капацитет за логически разсъждения и разпознаване на тертипи и модели, което им позволява систематично да разработват и тестват AI модели.“

Тенденцията да се наемат аутисти е повлияна както от все по-голямото търсене на служители с умения в областта на изкуствения интелект, така и от трудностите пред професионалната реализация на хората с аутизъм.

Източник: TechNews.bg, 04.08.2019 г.