От разкриването му преди 4 години досега в ЦОП в Кубрат са подкрепени над 240 деца. Социалната услуга работи над капацитета – средно годишно с 60 деца на месец. Заради нарастващия брой на потребителите с решение на Общинския съвет капацитетът на Центъра ще бъде увеличен от 30 на 45 места. Решението е в съответствие с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2021 година на Община Кубрат. Промяната ще влезе в сила от началото на 2021 г.

Източник: БТА, 10.08.2020 г.