Увеличават капацитета на Центъра за обществена подкрепа в Разград

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в Разград да се увеличи от 45 на 60 места. Предложението, внесено от зам.-кмета Хасан Хасанов ще бъде обсъдено и гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Центърът в лудогорския град е социална услуга, делегирана държавна дейност с капацитет 45 места, която след проведен конкурс е възложена за управление на Сдружение „Жанета”.

Към момента в него се предоставя педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца в риск и техните семейства. Специалистите подкрепят процеса на реинтеграция, осъществяват превенция на изоставянето на деца, превенция на рисково поведение, на насилие над деца и на отпадане от училище. ЦОП активно работи с приемни родители и деца, обучава и подкрепя кандидат осиновители и осиновени деца.

Поради непрекъснатото увеличаване броя на клиентите, с които работят от Сдружението предлагат промяна в капацитета на Центъра от 45 на 60 места.

Ако решението бъде прието, промяната ще влезе в сила от 1 януари 2015 година.

 

Източник: Топновини.бг

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории