Вследствие на вложените средства от страна на Община Плевен за подобряване на материалната база и техниката, с която работи Домашният социален патронаж в Плевен, капацитетът му ще бъде увеличен и от 300 обслужвани граждани до края на 2017-та година, техният брой ще бъде увеличен със още 100. Това обяви кметът на Плевен Георг Спартански по време на първата си оперативка с началниците на отдели за 2018-та година.

Кметът добави, че от тази година ще започне прилагането на допълнителната услуга „почистване на домовете“.
„Надявам се, че по този начин няма да се налага да връщаме хора в нужда по редица причини – възраст, болест или липса на близки в близост, които да полагат грижи за тях и така поне ще получават храна и съпътстващата услуга като почистването на дома“, каза кметът Спартански.