Увеличен е капацитетът на две социални структури в Добрич

Увеличен е капацитетът на две социални структури в Добрич след като Общинският съвет одобри на своето последно заседание предложението за това, внесено от кмета на града Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция местата от 45 са увеличени на 60, а числеността на персонала – на 18 щатни бройки. В Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ) местата са увеличени от 58 на 70, а числеността на персонала – на 28 щатни бройки. Увеличението на капацитета и числеността на персонала на двете социални услуги са включени в актуализираните предложения за натуралните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2015–2017 г. Двата центъра предоставят разнообразни услуги в общността: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца или лица с различен вид и степен на увреждане; подкрепа на хора от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения; обучение за водене на самостоятелен начин на живот; превенция на депресивни състояния, психични нарушения и други поведенчески отклонения. С цел подпомагане на социално-рехабилитационния процес, екипите на двата центъра предлагат на своите потребители и различни по вид групови занятия. Наприемр в ДЦДУ се извършва речево-говорна рехабилитация за деца с речево–говорни затруднения; двигателна рехабилитация за деца с двигателен дефицит и множествени увреждания; арт терапия и трудотерапия за деца с физически и ментални увреждания; музикална терапия; социално и психологично консултиране на деца с увреждания и техните семейства, както и ежемесечна консултация на деца и родители с психиатър. В другия център повечето потребители са в трудоспособна възраст, но има и лица над 60 години. По-голяма част от потребителите ползват социалните услуги дългосрочно. До края на тази година предстои да започнат дейност в Добрич четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. В тях ще бъдат настанени 56 деца и младежи с увреждания, изведени от Дома за деца с умствена изостаналост в с. Крушари и други специализирани инсититуции от страната. За да е възможна социализацията и интеграцията в общността на тези деца и младежи и в зависимост от здравословното им състояние и степен на увреждане, те трябва да ползват предлаганите съпътстващи услуги в Дневния център за деца с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. При сегашния утвърден капацитет на тези два центъра, те няма да са в състояние да обслужват потребителите, което налага увеличаване на капацитета им.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории