На 28 август 2019 г. в Община град Добрич е проведена заключителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е на стойност 218 255,82 лева, като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът е част от процеса на деинституционализация на деца, като дава възможност на Община град Добрич да подобри състоянието на социалната инфраструктурата с цел за всяко дете да се осигури семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му. Във връзка с това е ремонтиран, оборудван и обзаведен общински имот за предоставяне на нова социална услуга – „Наблюдавано жилище“. Капацитетът му ще бъде 6 места за младежи без увреждания от 18 до 21-годишна възраст, които трябва да напуснат специализирана институция или социална услуга от резидентен тип. Това допълва социалните услуги, предоставяни от Общината, в стремеж на младежите да се осигури възможност за успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда.

Дневният център за деца с увреждания също е бил ремонтиран, а прилежащо дворно пространство е било облагородено. Всички ремонтни дейности, както и обзавеждането и оборудването са съобразени с функционалните изисквания за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. За нуждите на децата в Центъра е изграден и вертикален подемник, което също е част от дейностите по проект „За моето бъдеще“.

Повече може да прочетете тук и тук.

Източник: Добрич Онлайн, 28.08.2019 г.