На 8 юни в град Дряново с официална церемония се даде начало на изпълнението на проект за изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. По него се предвижда изграждането на 7 къщи с капацитет за настаняване на 105 души с увреждания, в които ще се помещава Центърът за грижа за лица с психични разстройства.

Източник: Община Дряново, 09.06.2020 г.