Община Дупница откри още един социален обект, финансиран със средства на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст. Капацитетът му е 8 души, а стойността на проекта е 232 400 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Преходното жилище вече е обзаведено и оборудвано. То разполага с 3 двойни стаи и 2 единични със самостоятелни санитарни възли, перално помещение, кухня и всекидневна, както и с дворно пространство. С изграждането му се дава възможност децата, лишени от родителски грижи да бъдат изведени от сега съществуващите домове и да бъдат настанени в близка до домашната среда.
В рамките на проекта е извършен и основен ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца. Разходите за този център са в размер на 58 696,70 лв.

През изминалите години в община Дупница е създаден и Дневен център за възрастни хора с увреждания, Социална кухня, Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания и др.
Източник: dariknews.bg; 24chasa.bg; zadupnitsa.com; infomreja.bg, 20.09.2019 г.