В Елена започва проект в помощ на децата с увреждания и техните семейства, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът “Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена” е в подкрепа на деинституализацията на грижите за деца и се реализира с безвъзмездна финансова помощ по ОП “Региони в растеж”, на стойност 99 571 лв.
Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца. С него се осъществяват дейности, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година.
Чрез надграждане на дейностите в Дневния център за деца с увреждания в Елена и прилагане на програма с вече създадени услуги “Ранна интервенция на уврежданията” и “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” се цели да се повиши тяхната ефективност, се посочва в съобщението.
Ръководителят на проекта инж. Димитринка Иванова е представила основните дейности, които включват създаване на база на първия етаж на ученическото общежитие на СУ “Иван Момчилов”, обособяване на психосензорна стая и стая за почивка на деца с увреждания с кът за трудотерапия. Дворното пространство ще се ремонтира и обзаведе с подходящи съоръжения.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1752124

Дата: 24.02.2018 г.