Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово участваха в открит урок „Влез в света на другия“, който е част от националната кампания на ОПРЧР „Мисията е възможна“. Кампанията цели промяна на обществените нагласи към децата от социалните услуги. По време на открития урок чрез различен вид игри децата разбраха как общуват помежду си и как четат книги хората с увреден слух, как пресичат пътното платно хората с двигателни увреждания и защо кучето водач е толкова важно за хората с нарушено зрение. В края на урока децата участваха във викторина с въпроси, свързани с хората с различен вид затруднения. Партньори на ОПРЧР в провеждането на събитието бяха Националната асоциация на преводачите по жестов език в България, Фондация „Очи на четири лапи“ и Съюза на слепите в България.

„Мисията ни е да бъдем добри и заедно, без значение дали сме различни, да искаме да помагаме и да получим помощ”, обърна се към децата в училището кметът на Община Габрово Таня Христова. Според заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова всяка добрина, съчетана с вълшебство, ще ни доведе до висини в нашето бъдеще. Тя допълни, че всички заедно трябва да се научим да бъдем добри, търпеливи и да „влизаме в обувките“ на другите, защото много често да бъдем добри, означава да погледнем с различни очи на нещо, което се случва около нас. Тя допълни, че стремежът на кампанията „Мисията е възможна“ е да покаже, че няма различни деца в България, а децата от услугите също са талантливи. Според нея, за да се почувстват пълноценни децата от социалните услуги, трябва да получат подкрепата не само на институциите, общините и неправителствените организации, но и на родителите на съучениците си, на съседите и на цялото общество. „Обществото трябва да бъде настроено на онази струна, на която да разбере, че да си различен не е страшно – това е тест за нас да покажем на дела, че можем да бъдем съпричастни и да направим добро дело“, заяви Таня Христова.

Русинова припомни, че от началото на деинституционализацията на грижите за деца през 2009 г. от институции са изведени около 7000 деца. До 2021 г. поетапно ще бъдат закрити още 25 от Домовете за деца, лишени от родителски грижи и Домовете за медико-социални грижи за деца, в които има около 660 деца.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 12.03.2019 г.