Младежкия обмен по проект „Толерантност, култура и изкуство”, финансиран от програма „Еразъм+” ще се проведе в Казанлък. В него участват 36 младежи от 6 държави. Посрещаща организация по проекта е НЧ „Възродена Искра”. Партньори на казанлъшкото читалище по проекта са младежки организации от Испания, Португалия, Унгария, Словения и Полша. Координатор на проекта е Мария Славова, председател на Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ в Казанлък.
„Целта на проекта Толерантност, култура и изкуство” е засилване и възпитаване на толерантността между поколенията, младежите и възрастните хора, младежите и техните връстници със затруднения, чрез опознаване на чужди култури и участие на младежите в дейности, свързани с творчество и изкуство. Тези цели кореспондират със специфичните цели на програма „Еразъм+“ за придобиване на ключови компетентности и умения на младежите чрез тяхното активно гражданство, междукултурен диалог, социално приобщаване и солидарност“, коментира Мария Славова. В рамките на проекта, участниците в него ще бъдат запознати с работата на социалните институции с възрастни хора и деца със специални нужди в Дневен център за деца с увреждания и Дом за стари хора 3 в Казанлък. Проектът цели борба с негативните предразсъдъци и дискриминация към хората с увреждания. По този начин и чрез средствата на културата и изкуството участниците ще имат възможността за изграждане солидарно отношение към възрастните хора и младежите със специални потребности. „ За постигането на тази цел ще спомогне най-вече съвместната работа в екип на българските и чуждестранните младежи, както и наличието на специфичните работни методи за постигане на приоритети като, насърчаване на социалното приобщаване“, поясни Славова.
Това е вторият младежки обмен на НЧ „Възродена Искра” в партньорство с „МЦР-Взаимопомощ” като първият бе реализиран по програма „Младежта в действие” през 2013 г.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории