Идеята за безусловен базов доход се е зародила още през миналия век – всеки месец човек да получава определена сума, като има правото да ги похарчи, както сметне за уместно. Вижте в кои държави тази концепция се тества на практика:

Финландия

По решение на правителството от 2017г. 2000 безработни жители на Финландия на възраст между 25 и 58 години ще получават ежемесечно по 560 евро. Участниците в експеримента са избрани на случаен принцип. Сумата ще им бъде изплащана, дори да си намерят работа.

Италия

От първи юни 2016 година по решение на кмета на Ливорно 100 от най-бедните семейства в града получават базов доход в размер на 517 евро месечно. От януари 2017 още 100 семейства са включени в проекта.

Кения

Благодарение на неправителствената организация с идеална цел GiveDirectly 95 жители на Кения ще получават 22 щ.д. месечно през следващите 12 години. Минималната заплата в страната е 96.9 щ.д.

Бразилия

150 хил. от жителите на Марика, Бразилия получават месечно помощ от 30 щ.д. независимо от това дали работят, като част от експеримент по въвеждането на безусловен базов доход.

Индия

Още през 2010 правителството на Индия експериментално въведе безусловен базов доход за част от представителите на най-нисшата каста в страната – кастата на далитите, наричани още „недокоснатите“. Хората от тази каста вършат най-тежката работа, нямат достъп до образование. За тях получаването на няколко долара месечно оказало огромен ефект. Очаква се тази година индийското правителство да поднови проекта.

Канада

От май 2017 4 хил. души на възраст между 18 и 64 години ще получават базов доход, изплащан от държавата. Размерът на отпусканите средства ще е в зависимост от заплатата, която получават участниците в експеримента.

Уганда

Неправителствената организация Eight ще плаща седмично по 8 щ.д. на 50 семейства в Уганда. Експериментът ще продължи 2 години и e в основата на документална поредица за влиянието на безусловния базов доход върху качеството на живот.

САЩ

От януари 2017 100 семейства от Оакланд получават месечно по 2 хил. долара от фонда за рискови инвестиции Y Combinator. Семействата са избрани на случаен принцип. Участниците могат да напуснат работа, да станат доброволци или въобще да напуснат страната. Организаторите планират включването на още 900 семейства. Сумата ще бъде изплащана до края на 2021г.

Източник: economy.bg, 5 май 2017