Осигурена е възможност в края на март общините отново да кандидатстват за финансиране на патронажни грижи. Към момента в 159 общини самотни възрастни хора получават почасово социални и здравни услуги по домовете. Целта на предстоящото финансиране е да бъдат обхванати и в останалите 106 общини. Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че това изключително важна услуга, особено за селските и по-отдалечените райони.

Зам.-министърът каза, че общините ще бъдат подкрепени с 10 милиона лева, за да наемат квалифициран персонал за социалните услуги, като целта е да бъдат привличани завършилите висше образование в социални и здравни специалности:

Източник: БНР, 22.02.2020 г.