В Кюстендил се проведе обучение за запознаване с и прилагане на съвременни методи в социалната дейност при решаване на проблеми и конфликти. Методът „Фамилни групови конференции“ става все по-популярен в България и допринася за подобряването на грижата за децата чрез включване на семейството при решаването на възникнали трудности и проблеми.

Мария Петкова от фондация „Лале“ подчерта, че методът е приложим при различни проблеми и за хора на различна възраст. Той може да се ползва в образованието, социалната сфера, правосъдието, при различни увреждания или заболявания, при проблеми с алкохола и наркотиците, или с насилие в семейството.

„Идеята на този подход е да се ангажира разширеното семейство и неговата социална мрежа в структурирана и организирана подкрепа за решаването на съществуващия проблем“, посочи Петкова.

С обучението на специалисти в сферата на социалната дейност се цели развиване на умения за насърчаване на участието на семействата в подкрепата и в решенията, които ги засягат.

Източник: БТА, 18.10.2019 г.