На 10 януари /петък/ от 10.30 часа в Барокови къщи в Ловеч ще се проведе дискусия за принципите за справедлив съдебен процес за хора с увреждания. Събитието се организира от фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ в партньорство с Община Ловеч и е откриващо по проект Еx iure ad iustatium (От правото към справедливостта). По време на дискусията ще бъде подредена и фотоизложба, която представя живота на хора с психични проблеми и интелектуални затруднения в България.

За участие в кръглата маса са поканени окръжният прокурор и представители на Окръжния съд в Ловеч, както и на други институции и организации, имащи отношение и значима роля за въвеждане на добри практики и стандарти за провеждане на производства.

Към момента е отчетено, че съдебната система не познава и не ползва в достатъчна степен капацитета на социалните услуги и възможностите за подкрепа, която може да се предостави за хората с увреждания.

Предварителната програма включва: представяне на проекта от Валентина Христакева, директор на фондация „ГИП – София“, лекция „Основни акценти на нуждата от подкрепа на хора с психичноздравни трудности в съдебното производство“ – Калина Иванова, фондация „ГИП – София“ и презентации на представители на Българския център за нестопанско право и Съюза на съдиите в България – партньори по проекта. Предвидено е и време за дискусия.

Фондацията „Глобална инициатива в психиатрията – София“ изпълнява тригодишен проект с цел да обедини усилията на практикуващи съдии, адвокати и граждански организации в разработване и апробиране на иновативен алгоритъм за прилагане на процедури, гарантиращи върховенството на правата съобразно най-модерните международни правозащитни актове.

Източник: БТА, 08.01.2020 г.