Сдружение „Закрилници” в Монтана отворя малък цех за заетост на младежи с интелектуални затруднения. Социалното предприятие е факт благодарение на партньорството на сдружението с община Монтана и с фирма „Монбат”. В цеха ще работят трима младежи, които живеят в защитено жилище в града. Те ще сгъват кашони за опаковане на акумулатори. Помещението на предприятието е общинска собственост и е ремонтирано със средства на дарители.

Има различни модели на социално предприемачество, но сдружението се опитва да прилага най-работещия за тях, привличайки бизнеса. Ръководителят на социалното предприятие Милен Гечовски черпи вдъхновение и идеи от чуждия пример и своя опит в страната и извън нея. Споделя за успешен модел на социално предприемачество в Нидерландия, където посетил социални фабрики с работещи между 800 и 1300 човека с различни затруднения.

Сдружение „Закрилници” е създадено през 2015 г., за да помага на деца и възрастни в неравностойно положение. Вече има достатъчно опит в организирането на социални предприятия, чрез които да интегрира  млади хора с интелектуални затруднения. През последните години те са били ангажирани в различни стопански дейности като изработване на сувенири и производство на пчелен мед.

Източник: Призни