За последните 20 месеца 142-ма социалноуязвими в община Кърджали са намерили своите лични и социални асистенти, и домашни помощници. Това отчетоха днес по време на заключителна пресконференция по проекта “Грижа за независим живот” по ОП “Развитие на човешките ресурси”, която се състоя в Бизнес инкубатора в родопския град.
“Предлагането на такъв тип услуги доказано подобряват не само качеството на живот на хората с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, но и осигуряват заетост на безработни хора в трудоспособна възраст и подобряване на икономическото положение на семействата им”, заяви ръководителят на проекта Шерин Сюлейман. Тя уточни, че по проекта е създаден Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда.
На пресконференцията стана известно, че предоставянето на социалните услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще продължи и след приключването на проекта, като средствата за това ще бъдат осигурени от държавния бюджет след подписване на споразумение с Агенцията за социално подпомагане. Центърът за предоставяне на почасови услуги също ще продължи работа до края на тази година, като средствата се осигурят от община Кърджали.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1750098

Дата: 21.02.2018 г.