В община Кубрат са назначени на работа 52 души, които ще бъдат лични асистенти на хора в нужда, съобщиха от общинската администрация. Те ще предоставят социални услуги в домашна среда на потребителите по проект „Подкрепа за независим живот“. До края на годината ще бъдат обгрижвани 60 нуждаещи се – хора с увреждания и пенсионери над 65-годишна възраст, които не могат да се обслужват сами.

Предоставянето на социалната услуга е финансирана с 253 080 лв. След анализ на усвоения финансов ресурс и при наличие на бюджетни възможности за това ще се назначат допълнително лични асистенти, с цел пълно усвояване на средствата, допълват от общината.