По проект „Заедно за по-добър живот“ се осигуряват социални услуги за 83 жители на община Средец, в т. ч. медицински услуги, рехабилитация, психолог. Потребителите на почасовите услуги са възрастни хора със затруднения при самообслужването. Целта на проекта е да се повиши качеството на живот и да се осигури подкрепа на нуждаещите се.

Проектът е на стойност 347 017 лева и се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Източник: Дарик Бургас, 31.07.2019 г.