По повод Световния ден на социалната справедливост, който се отбелязва на 20 февруари, в Община Варна се проведе дискусия на тема „Социални услуги – реформа, възможности и предизвикателства“.

Форума откри зам.-кметът Коста Базитов, а в обсъжданията се включиха представители на социални институции и неправителствени организации в сектора, доставчици и ползватели на социални услуги, както и представител на Варненската и Великопреславска митрополия.

Участниците в срещата дискутираха важни и актуални въпроси, като нормативните промени в социалната сфера, планирането и подходите за социална работа, инструментариумът за мониторинг и контрол на социалните услуги и кадрите в системата – обучение, стандарти за професионална етика, мотивация и подкрепа.

Специален акцент при обсъжданията бе поставен върху Закона за социалните услуги. На срещата беше потвърдена потребността от промени в социалната сфера, както и необходимостта от интегрирани действия на държавата, местната власт, доставчиците на социални услуги и неправителствените организации.

Източник: dnews.bg, 20.02.2020 г.; Двери, 22.02.2020 г.