Социалната услуга – „Виртуален социален асистент“ е на разположение на две групи потребители, които живеят на територията на община Враца – хора с увреждания и социални асистенти. Уеб базираната социална платформа е осигурена по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Това е социална платформа за изпълнение на задачи, виртуална комуникация между потребителите, комуникация на потребители и служители от община Враца, информиране за работата и дейностите, планирани от община Враца, информиране за актуални събития в национален мащаб, участие в онлайн игри, четене на електронни книги и други дейности и услуги в полза на потребителя.

Интерактивният уеб портал представлява уеб базиран асистент, чиято мисия е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение.

Целите на социалната платформа включват: обезпечаване на онлайн комуникацията между потребителите и техните асистенти, улесняване работата на социалните асистенти, личните асистенти и домашните помощници, обезпечаване контрол от страна на община Враца при изпълнението на дейностите от потребителите и техните асистенти.

Виртуалният асистент е специално разработен проект за една иновативна и ефективна интеграция на хора в нужда със съвременни технологични средства и усъвършенстване на уменията им за работа в онлайн среда.

Всички функционалности на онлайн платформата са достъпни от всеки потребител, който е регистриран и одобрен от община Враца.

Повече информация може да откриете тук.