Проект „Консултираме, насочваме, подкрепяме“, представи Фонд за превенция на престъпността ИГА в пресклуба на БТА в Пазарджик. Неговата цел е намаляване проявите на домашно насилие и негативните последствия върху жертвите и обществото, защита на пострадалите, тяхната реинтеграция и възстановяване.
Нашата цел е да стигнем до най-отдалеченото кътче на региона, където има жертви на насилие и да им помогнем, каза Мариана Бойрикова от ИГА. Тя благодари за съдействието на всички институции, имащи отношение към проблема и на медиите, с чиято помощ информацията стига до повече хора.
Експертът във Фонд ИГА Валентина Гешева добави, че жертвите, потърсили помощ в ИГА, получават както юридическа, така и психологическа подкрепа. В голяма част от случаите те разясняват правата на жертвата, за да може тя сама да направи избора как да продължи. Тя подчерта ролята и значението на консултанта, който приема първото обаждане, тъй като често хората, които се обаждат са в риск да направят суициден опит. Отделяме толкова време и внимание, колкото е нужно, добави Гешева. Освен консултациите, при необходимост пострадалите от домашно насилие ще бъдат насочвани към Кризисен център.
Проект „Консултираме, насочваме, подкрепяме“ се реализира се от ИГА, с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Периодът на изпълнение е до 30 юни 2018 година.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1750603

Дата: 22.02.2018 г.