Около 1000 лица с увреждания месечно търсят работа чрез регионалните бюра по труда в Пловдивска област. Според данни на Агенцията по заетостта тази тенденция не се е променила от 2018 г. Броят на хората с увреждания в цялата страна, които се регистрират на трудовата борса е около 10 000.
Основен фактор за намирането на работа се оказва подходящата професионална квалификация, а професиите, които най-често започват да упражняват хората с увреждания са монтажници, маникюристи, миячи и бояджии. Много малък е броят хората с увреждания с по-висока квалификация.

В общините Пловдив и Стара Загора са регистрирани и най-много откази за започване на работа от хора с увреждания. Основните причини за отказа са по-ниско от очакваното заплащане, работа на смени или отдалеченост от дома.

Източник: marica.bg, 07.10.2019 г.