25.04. 22 г.

От 20 април започна приемът на документи на желаещи да бъдат настанени в социалните жилища в Пловдив, които се изграждат на ул. „Владая“ № 6 в район „Източен“. Вече са построени 4 етажа от 9-етажния блок, който трябва да бъде завършен през март 2023 година, съобщи зам.-кметът по социални дейности г-н Георги Титюков.

В блока ще има 74 апартамента, които ще са напълно обзаведени и готови за настаняване на семейства от уязвими групи. Общата стойност на проекта, който е 100 % безвъзмездна помощ, е 7 165 000 лв., като 5 250 000 лв. са за строителството, а останалите – за обзавеждане. Подборът на потребителите започва, преди да са готови социалните жилища, по изискване на управляващия орган на оперативната програма, уточни зам.-кметът.

Настанените социално слаби хора поемат ангажимент децата им да ходят на детска градина или училище, а родителите да приемат предложената им работа и да не отказват курсове за квалификация и преквалификация. Ползвателите на социални жилища ще бъдат включени и в новия проект на община Пловдив за „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“. Проектът се финансира по ОП “Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на обща стойност 1 563 955,71 лв.

Източник: Община Пловдив