В рамките на инициативата „Родители+“ на Националната асоциация за приемна грижа приемни родители преминаха 7-месечно обучение /960 часа/ в Центъра за професионално обучение на Българската стопанска камара и придобиха професионалната квалификация „Сътрудник социални дейности“. Инициативата „Родители+“ обхваща 9 региона в страната. Целта е да се въведе моделът на родителска взаимопомощ. Той ще бъде приложен към близо 200 семейства, в които децата живеят в бедност и имат здравословни и социални проблеми или образователни трудности. Обучените приемни родители ще помагат на биологичните семейства, като им осигуряват подкрепа, информация и консултации, в т. ч. по отношение на по-добрите грижи за децата и техните права. Ангажираните с инициативата приемни родители ще подпомагат семействата в риск и тези, които изпитват затруднения като ги насочват и съветват за възможностите за подкрепа чрез социалната, здравната и образователната системи. Приоритетно приемните родители ще работят с млади майки, които срещат трудности в отглеждането на бебетата си, самотни родители, както и възрастни хора, които гледат внуците си поради миграция на родителите извън страната.

Свидетелствата за професионална квалификация за завършеното обучение бяха връчени на специална церемония в Българската стопанска камара от председателя на БСК Радосвет Радев и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

„Наше общо задължение, не само на институциите, но и на приемните родители, е да представяме повече добри примери и добри хора. Защото страховете виреят от съмненията дали има добри хора в приемната грижа. Тревожа се като министър и като човек, че тук не говорим за недоверие към институциите, а за това, че става дума за недоверие един към друг като общество. Инициативата, която правите като родители и асоциация на приемните родители – да помагате на семейства, които имат нужда от подкрепа, е стъпка напред по отношение на истинската мисия и роля на приемния родител – да подкрепя семейството, да дава консултации и съвети, да служи като навигатор на семействата в социалната, здравната и образователната система.“, отбеляза министър Деница Сачева.

„Като баща на четири деца буди възхищение в мен отговорната мисия на приемните родители. Убеден съм, че благодарение на грижата ви за деца, които страдат и не могат да са с родните си семейства, вие не само създавате личности, но и намалявате обществената инвестиция, която бихме плащали, ако отглежданите от вас деца станат зависими от социалната система. Убеден съм, че грижата за тези деца е инвестиция в нашата нация и в икономиката ни в дългосрочен план.“, каза при връчването на свидетелствата председателят на БСК Радосвет Радев.

Източник: НАПГ, 26.01.2020 г.; МТСП, 26.01.2020 г.