В Русе започна цялостна реконструкция на сградата и дворното пространство на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, съобщиха от общинската администрация.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Русе се ползва от близо 120 души на месец. В него работят 47 специалисти, които осъществяват подкрепа на децата и техните семейства, като алтернатива на институционалната грижа за деца в риск. В комплекса се предоставят две социални услуги: „Център за работа с деца на улицата“ и „Център за обществена подкрепа“.
Проектът цели основен ремонт на сградата и мерки за енергийна ефективност. На покрива ще бъде разположена система от плоски селективни слънчеви колектори. В дворното пространство ще има мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито за деца в риск.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1751612

Дата: 23.02.2018 г.