На 12 септември 2017 г. в Русе пред служители на общината бяха представени софтуерни продукти за работа в социални услуги от Маргарита Сариева, която е представител на фирма „Ем Ер Джи – консулт“, член на НАСО и производител на инструмента за администрация в сектора. Продуктът е програма, чрез която специалистите в сферата на социалните услуги могат да планират и отчитат своята дейност. Програмата е уеб базирана и не е свързана с инсталационен процес.

Представени бяха софтуер за отчитане на извършваните дейности от работа с потребители в социалните услуги, софтуер за формиране и изчисляване на такси за социални услуги /ЦСРИ, ДЦ, СИ, ЗЖ, ЦНСТ, софтуер за клиенти на социални услуги. Разработени са така че да улеснят работата на специалистите, ще оптимизирате организацията  и съкращаване на времето за отчитане и работа с документация.

Продуктите са консултирани с експерти в социалната сфера и са съобразени със специфичните особености на работата в социалните услуги според изискванията на нормативната уредба – указания, методики и др. Екипи в социалните услуги от страната вече използват продукта. Разработката е направена лесна за използване, обясняват от фирмата разпространител.

Г-жа Сариева, която представя продуктите, има дългогодишен опит в социалния сектор като ръководител на социални услуги във Велико Търново, психотерапевт и лектор по различни теми от социалната сфера. Тя е и представител на НАСО за областта. Тя благодари на дирекция „Здравни и социални дейности“ за съдействието в представянето на софтуерното приложение.