В Русе ще бъдат изградени два нови центъра за социални услугиС първа копка започна изграждането на Център за грижа за лица с психични разстройства и на Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Русе, с капацитет по 15 души. Те ще бъдат създадени по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Русе, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора.

Бюджетът на проекта е в размер на 1 150 900,00 лв., от които 1 125 000,00 лв. 100% безвъзмездна финансова помощ и 25 900,00 лв. собствен принос на Община Русе. Срокът за неговата реализация е 24 месеца.

Източник: Община Русе, 14.05.2020 г.