По проект за социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе по ОПРЧР 2014-2020 г., за четвърта поредна година на стартира лятно училище за бъдещи първокласници.

Лятното училище ще се проведе в консултативния център в сградата на ДГ „Червената шапчица“.

В продължение на един месец 15 деца ще получат допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната си готовност. В дейността са включени деца на 6 и 7 години, които са били потребители в услугите на проекта „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“. Децата ще бъдат подкрепяни от педагози, психолози, логопед, кинезитерапевт и други специалисти. Програмата предвижда образователни игри и упражнения за звукова култура и правилна реч, физическо укрепване и устойчивост на вниманието.

Източник: Община Русе, 30.06.2020 г.