Проект „Социални иноватори“ е финансиран от правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Проектът има за цел да подкрепи развитието на социалните иновации в Словения, Хърватска и България в следните направления: подготовка на бъдещи кадри за включване в дейността на гражданските организации; развитие, изпълнение и популяризиране на добри решения на значими социално-икономически предизвикателства; популяризиране на ролята на гражданските организации като движеща сила на социалните иновации и предотвратяване на безработицата сред младите хора. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“.

Фондация „Съпричастие – Силистра“, като организация с достатъчно опит в гражданския сектор, приема предизвикателството да участва в програма за обучителни практики в неправителствени организации от България, която се реализира в рамките на проекта.

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в НПО, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество. В тяхно лице приемащите организации могат да открият своите нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

Приемащата организация Фондация „Съпричастие-Силистра“ номинира двама ментори, съобразно обявените от нея позиции за „социален работник“ и „сътрудник социални дейности“. Периодът на обучителната практика е най-малко 80 часа в рамките на 1 календарен месец или разпределени в по-дълъг период от време. В обучителната практика участват двама души – студентка в последен курс на бакалавърска програма „Социални дейности“ От Русенския Университет „Ангел Кънчев“ и безработна девойка с нулево зрение. Координация по тяхното обучение в Силистра осъществява и г-жа Красимира Георгиева – председател на УС на фондация „Съпричастие – Силистра“.

Източник: НАСО