В Сливен ще бъдат разкрити четири нови центъра за социални услуги, съобщиха от областната администрация.
На заседание на Областния координационен съвет е било решено Областната стратегия за развитие на социалните услуги да бъде актуализирана.

Ще бъде създаден Кризисен център за лица, станали жертва на насилие, трафик и други форми на
експлоатация, както и на Център за временно настаняване на бездомни. И двата центъра ще бъдат с капацитет от по 20 места. В Сливен ще бъде открит нов Център за обществена подкрепа на деца и семейства с 60 места, както и нов Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания.

 

източник: БТА/ 10.10.2017 г.