През настоящата година във връзка с обявената епидемиологична обстановка, социалните услуги предоставяни в домашна среда се увеличиха. На територията на Община Велико Търново се реализираха и продължават мобилни и интегрирани здравно-социални услуги, с финансиране осигурено от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и националния бюджет, като грижа и подкрепа са получили над 914 лица от уязвими групи и е осигурена заетост за 94 души. 200 възрастни хора и хора с увреждания  33 дни получиха в дома си топла храна по целева програма Топъл обяд у дома. Към момента по програми и  проекти с европейско и национално финансиране и дейности с общинско финансиране и в изпълнение на Закона за личната помощ, грижа в домашна среда получават 704 лица, от 271 лица назначени на трудов договор.