Необходимо e разработването на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев при откриването на Residential Forum 2019.

Според статистиката необитаемите жилища са над 31% от всички жилища в страната, а около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове. „Затова е необходимо формирането на нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички слоеве от населението и разработването на мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който ще допринесе и за справяне с демографската криза и бедността по региони“, каза заместник-министърът.

Ще се набележат мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища чрез публично-частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен, допълни инж. Йовев.

Източник: МРРБ, 21.05.2019 г.