Валентина Гешева е предствител на НАСО в Пазарджик и административен управител на екипа от социални работници във Фонда за превенция на престъпността – ИГА. Завършва бакалавър по специалността „Социални дейности“. Дългогодишната работа в сферата й дава опита и професионализма с лекота да съдейства за разрешаването на проблемите на хората от рискови групи.

„Удоволствие за мен е да виждам, че по някакъв начин съм допринесла за това даден потребител да разреши свой проблем, който е бил от жизнено значение – да намери подслон, да промени в позитивна насока своето поведение, да се реализира на трудовия пазар или да заздрави нарушените връзки и отношения“, споделя Валентина.

Срещата й със социалната професия не е случайна. Води я интереса й към хората, които са изпаднали в тежко положение и по-конкретно тези, проявили криминално поведение. Първоначално започва работа по проект на Фонд за превенция на престъпността-ИГА, за която продължава да работи и до момента. През далечната 2002 г. Валентина активно се включва в дейността на организацията, която тогава е свързана с реинтеграцията на хора, освободени от местата за лишаване от свобода – нещо,което се е предоставяло за първи път в България.

„Имах шанса да участвам в много обучения, които надградиха знанията и уменията ми за работа с тази, а и други уязвими групи. Паралелно с това се включих и в здравна програма, която бе насочена към предоставяне на здравно-социални услуги на терен за лица с наркотична и алкохолна зависимост“, разказва Валентина, а поглеждайки назад във времето си дава ясна представа за дългия път който е извървяла. Спомня си за трудностите, през които екипът на ИГА са преминали,но също така и за опита и резултатите,които са успели да постигнат.

Валентина ни дава формулата за успешен път в социалната работа:

„Човек трябва да има желанието и мотивацията да помага на хора, изпаднали в нужда, на тези ,които по една или друга причина се намират в състояние, изискващо професионална подкрепа. Базовите умения, образованието са важни за упражняване на професията , но ако даден човек няма нагласата за оказване на подкрепа , ако той не приема дадена уязвима група, то повярвайте ми няма как да бъде полезен в социалната сфера“