Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив  бе удостоено  със специална награда от Годишни национални награди – НАСО за изграждане на успешен модел на социално предприятие. Разговаряме с директора г-жа Ванина Костадинова за стимула, който дава наградата на екипа на социалното предприятие и постигнатите цели през отминалата година: 

Г-жо Костадинова, ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ беше удостоено със специална награда на НАСО в категория „Работодатели“ за изграждане на успешен модел на социално предприятие. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

Наградата на НАСО за изграждане на успешен модел на социално предприятие е изключително важна за целия екип на предприятието ни, защото тя е признание и оценка за цялостната ни работа през последните 3 години. Тази ни награда е постижение на всички хора в предприятието, които с работата и желанието си за развитие и интеграция в обществото спомогнаха това да се случи. Специални благодарности и на Община Пловдив, за решението да създаде такова предприятие за хора с увреждания и подкрепата й с всички възможни средства за неговото развитие.

През годините ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ доказа ефективността в работата си в посока осигуряване на заетост за хората с увреждания. В тази връзка кои са приоритетите на организацията през настоящата година?

Приоритета на Социалното предприятие през изминалата година беше повишаване на видимостта ни и разпознаваемостта ни като социално предприятие, което произвежда продукти със социална стойност и бизнес, от който печели преди всичко обществото ни. За целта през юни месец беше открит първият представителен магазин на предприятието в подлеза на Тримонциум в гр. Пловдив, а през август месец заработи и електронния ни магазин www.social-plovdiv.eu  , от който може да бъде закупено оналайн всичко, което произвеждаме.

През изминалата година с подкрепата на Фонд „Закрила“ реализирахме и участия в творчески базари в различни градове в страната (гр. Пловдив, гр. Несебър, гр. Царево и гр. София),  на които не само представихме произвежданите продукти от предприятието, а и организирахме демонстрации и уъркшопи по изработка на керамични изделия, стъклени коледни играчки и тяхната декорация.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

Ключовото за постигане на високи резултати в социалния сектор е свързано с дългосрочна политика при създаването на социалните предприятия, т.е. следва да се предвиди задължителен поне 5 годишен период на съществуване на предприятието и 2 годишен такъв за обучение на хората с увреждания в него. Това би създало нужните условия такива предприятия да могат да започнат да работят и тяхната продукция да бъде конкурентно способна на пазара. Добре е също така да се помисли и за набор от облекчаващи мерки за такива предприятия като намаление или премахване на ДДС, възтановяване на осигуровките на служителите, които предриятието плаща, възможност за кандидатстване на общинснките такива предприятия по програмите на АХУ и т.н., както и пакет от облекчения за частния бизнес ако подсигурява работа на такъв вид предприятия или купува продукция от социални предприятия.