Периодът от 1 септември до 8 декември 2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024).

Стратегията предвижда действия за защита на уязвимите деца, защита на техните права онлайн,  предотвратяването и борбата с насилието. Тя включва и действия за засилване на защитата на децата от други европейски институции, европейски страни и заинтересовани страни. Изготвянето ѝ е съпътствано с широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните области, представители на научните и академичните среди и млади хора.

Всеки може да попълни въпросника за Стратегията на ЕС за правата на децата ТУК.   

Източник: ДАЗД, 04.09.2020 г.