Варна 2019 с готов План Б

Варна и Велико Търново ще си подадат ръка за партньорство с цел двата града да реализират в максимална степен програмите си, които бяха разработени при кандидатстването им за Европейска столица на културата. Така Старата и Морската столица на България ще се опитат, чрез култура, да създадат една устойчива икономическа активност, която отчасти да се противопостави на продължаващото повече от две десетилетия социално-икономическо изоставане на Северна България.

С кандидатурата си Варна започна едно ново пътешествие, чиято основна цел е изграждане на доверие, промяна и обновяване на града чрез култура. Задачата няма да е лесна, тъй като установената култура често е най-голямото препятствие към промяната. Независимо дали става въпрос за липсата на възможности пред младите хора, за щетите от скорошно бедствие или глобалните икономически проблеми, нашата култура, много повече от нашата политика и икономика, доказва, че все още е вкопчена в миналото.

С оглед на това Варна да съхрани натрупаните познания, опит и положителна инерция и да ги използва за постигането на едни реални и положителни резултати в културното си развитие, Варна подготвя реализацията на своя План Б.

Планът има за цел да приеме това предизвикателство да реализира голяма част от проектите по Варна 2019, защото ние не искаме да чакаме по-добро качество на живот, за да инвестираме в култура – ние трябва да инвестираме в култура, защото тя е същността на качеството на живота днес. Всъщност това е предизвикателство, което посреща цяла Европа. Научихме се по трудния начин, че е невъзможно да изградиш доверие или да възстановиш такова за кратко време. Необходимо е Варна да популяризира общи ценности, за да започне процеса на възстановяване на доверието в самите нас, на доверието между гражданите, на доверието между гражданското общество и институциите.

Разработването на стратегия за развитие на културата на Варна е важна стъпка в тази посока и тя трябва да легне върху основните направления, които са зададени във формуляра за кандидатстване за Европейска столица на културата. А именно – движението от долу нагоре, личната инициатива, гражданската активност, участието и социалното включване. План Б на Варна работи за тази стратегия и създава динамична територия, на която артисти и граждани се обединяват, за да творят заедно.

Варна 2019 е един визионерски проект, който е пресечна точка между изкуствата и новите технологии и поставя културата по един хоризонтален начин във фокуса на разлчини области като предпремачество, образование, социални дейности и младежки политики. Един голям проект, който да работи като образовотелно и творческо средище за младите хора от Варна, както и посредническо място за политики за млади хора от западната част на ЕС и Черноморския регион е Черноморския младежки център (ЧМЦ). Създаването му е опит за пресичането на двете кандидатури на Варна – за Европейска културна столица през 2019 г. и за Европейска младежка столица през 2017 г. Той ще подкрепя идеята младите хора да станат активни носители на социалната промяна. Черноморският младежки център е подкрепен от Националния младежки форум от мрежата на Европейските младежки столици.

Следващият проект е Фестивална лаборатория – Варна.

Това не е лаборатория в строгия смисъл на думата, а платформа, в която всички фестивали ще имат възможността да си взаимодействат, да обменят нови идеи, да експериментират, да споделят най-добрите (а и най-лошите) практики, да стартират съвместни проекти и да използват възможностите за работа в мрежа, както и общ маркетинг. През месец октомври във Варна ще се проведе годишната среща на Българската фестивална асоциация, на която се очаква да пристигне Джеймс Маквей – директор „Маркетинг и иновации“ на Фестивали Единбург. С него ще бъдат обсъдени възможностите за обмяна на опит и добри практики в посока на създаването на Фестивална лаборатория – Варна.

Международно лятно училище за културен мениджмънт е дългосрочна инициатива, чийто инициатор и организатор е Икономически универститет – Варна. Потенциалните модули в него са: културен мениджмънт, културни политики, управление на фестивали, критическа теория, управление на зелени културни събития. Предприети са крачки за привличане на международни културни институции като партньори: Фестивална академия към Европейска фестивална асоциация (Брюксел, Белгия), Trans Europe Halls (Лунд, Швеция), Julie`s Bicycle (Лондон, Великобритания). Поканени са партниращи университети като Санкт-Петербургски държавен университет по икономика (Русия) и Киевски национален университет по търговия и икономика (Украйна).

Тъй като България е нов член на ЕС, практиката до момента е ние да ползваме готови политики създадени в Общността. Със своята програма Варна има амбициозната цел да стане част от процеса по разписването на новата културна стратегия на ЕС към трети страни като Украйна, Русия, Турция, Грузия и Азербайджан.

Тази врата към Черноморския регион ще бъде една платформа за културен диалог, в която ще се срещат конфликтуващи нации, идеологии и модели. Създаването на Център за културен диалог, който да се помещава в Паметника на българо-съветската дружба, е един пример за мост между история и настояще, с който спокойно приемаме фактите от миналото и отговаряме на въпросите, които са актуални днес.

MOTO е отворена платформа, която започна в началото на тази година и създава нови места за артистична изява на гражданите извън центъра на града. То е варненската рецепта за култура в квартала! Над 35 000 участници, посетители и над 25 организации „окупираха” тази малка сцена – запазена територия за неочаквани срещи на всички активни хора с идеи и талант.

План Б споделя и общи цели с Интегрирания план за градско възстановаване и развитие на Община Варна. Той се фокусира върху важни проблеми, които културните институции в града изпитват, а именно остаряла материално-техническа база, ниска енергийна ефективност, липса на средства за осъвременяване и модернизиране, неефективна политика за развитие и инвестиции, липса на пространства. Инвестиции в културната инфраструктура обхващат приоритизирани проекти, които са планирани, независимо че Варна не спечели титалата, като нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” (в източното крило на бившия Пфое Мол) с възможност за изграждане на Център за иновации в партньорство с „Майкрософт”, обновяване на Сцена „Филиал“, 7 читалища, експониране на Архитектурен и археологически резерват „Одесос-Варна”, реконструкция и модернизация на Летен театър, реконструкция на вътрешния двор и изграждане на прозрачно покривно покритие на Археологически музей – Варна. Потенциални пространства за култура са изоставени сгради като технис-кортове „Почивка”, които да се превърнат в Център за креативни индустрии чрез публично-частно партньорство – един проект, подкрепен от Национален филмов център и още 11 организации в сферата на филмо- и видеопроизводството, и памучна фабрика „Христо Ботев” – като място за ателиета и резиденции на артисти.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории