Варна стартира изграждането на 7 къщички за деца от социални домове

От 5 март започна изграждането на седем къщички от семеен тип за настаняване на близо 100 деца от социални институции от област Варна. Инициативата стана възможна благодарение на проекта „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”.

Срокът за изпълнение на проекта е 34 месеца, а общата му стойност е 4 832 034, 15 лв. Това включва разходи за ново строителство, обзавеждане и оборудване. 85 на сто от средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 15 % – са отпуснати от държавния бюджет, а община Варна ще предостави сумата от 614 790 69 лв. за строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане на обектите.

„Това е един от проектите, които буквално бяха загубени, но благодарение на усилията, които положихме, община Варна също ще изгражда такива центрове. Закъсняхме много – навсякъде в страната тези къщички са отдавна факт. Важното е, че успяхме да спасим проекта и в крайна сметка постигнахме споразумение за удължаване на срока за изпълнение – имаме избрани изпълнители, а утре ще бъде направена първата копка на къщичките”,посочи кметът Иван Портних. Той допълни, че проектът е пример за усилията на общината за развитие на социалната политика, включително и чрез привличане на европейски средства.

Капацитетът на всеки от центровете е за 14 места. Две от къщичките ще бъдат изградени в ж.к. «Вл. Варненчик» над обръщача на „Градски транспорт”, две – в кв. „Изгрев”, и три в село Тополи. В тях ще бъдат настанени деца от домовете в село Рудник, Виница, Крушаре и Луковит. С реализирането на този проект ще бъде създадена възможност за закриване на част от 137 –те институции за деца и предоставянето на услуги в семейна среда според индивидуалните потребности на всяко дете.

„Успешното стартиране на планираните дейности по проекта нямаше да бъде възможно, ако не беше изключителното съдействие на кмета Иван Портних и неговия екип, на г-жа Снежина Славчева, ръководител на управляващия орган за оперативната програма Регионално развитие, инж. Антонина Дончева от Министерството на регионалното развитие и много други хора, които работиха заедно с нас”, каза ръководителката на проекта Емилия Дякова. Проектното предложение съответства на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и планът за действие към нея, както и на Областната стратегия за развитие на социалните услуги и на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Варна.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории