Варна и Карин дом – с програма срещу изоставянето на деца с увреждания

Община Варна предоставя финансиране от 68 160 лв. за 40 деца, които ползват услугите на Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания “ в Карин дом, член на Национален алианс за социална отговорност. Центърът предоставя услуги средно на 70 деца на месец – от 0 до 4г. Важна задача в работата на социалното заведение са домашните визити -мобилен терапевтичен екип подпомага развитието на детето на място в дома на неговото семейство. Допълнително деца и родители имат възможност да посещават „групи за игра“ в Карин дом. За родителите се предлагат консултации и подкрепа още от раждането на детето, като консултациите по кърмене също са част от дейността на Центъра. Провеждат се родителски групи за взаимопомощ, където родителят може да сподели опит и да получи съвет.

„Програма „Ранна интервенция”на Карин дом навърши 3 години през декември 2013 – за този период успяхме да подкрепим над 280 деца и техните семейства и предоставихме близо 1600 домашни визити и консултации в родилните домове. Радваме се, че община Варна е наш верен партньор и финансира Център „Ранна интервенция“ като общинско-делегирана дейност”, посочват от Карин дом.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории