Община Варна подпомага младежки проекти

Общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – отдел „Младежки дейности” на Община Варна ще финансира проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи по програмата „Младежки проекти 2014“. Основната цел на инициативата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, креативността и развитие на доброволчеството.

Със свои проекти могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и неформални младежки групи, които осъществяват дейност на територията на община Варна, като срокът на изпълнение на проектите трябва да обхваща периода юни – октомври. Краен срок за подаване на проектите в деловодството на община Варна е 23 април, сряда.
Пълна информация за програмата може да бъде получена на 25.03.2014г. (вторник) от 17:00ч. в „Концертна зала” на база „Младежки дом”.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от www.varnanamladite.com
Консултации за изготвяне на проектите ще бъдат давани от 07 до 11 април 2014г., от 10 до 12 ч. и от 13.30 до 15.30ч. в Младежки дом – ет. 2, стая 14 и 15, отдел „Младежки дейности” – тел. 052/820 804, 052/820 805.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории