Варна набира здравни специалисти, педагози и медиатори за работа по проект

Община Варна набира педиатри, медицински сестри, стоматолог и медиатори за услугата „Здравна консултация за деца”, както и педагози и медиатори за услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Кандидатите могат да подават професионални биографии по образец до 17 часа на 18 юли 2014 г. в деловодството на община Варна или на e-mail: lkomitska@varna.bg.

„Наложи се срокът за подаване на документи да бъде удължен с месец, заради изискването за една длъжност да има поне трима кандидати, отговарящи на поставените от социалното министерство условия по проекта”, съобщават от дирекция „Социални дейности” на общината.

Проектът е финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване. Подробна информация за проекта за социално включване може да бъде намерена на електронна страница: http://www.mlsp.government.bg/sip. Информация за подбора на индивидуални консултанти за двете услуги по Проект „Общностен център за деца и семейства – Варна” могат да бъдат намерени на електронен адрес на Община Варна: www.varna.bg, в Раздел „Конкурси”.

За предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” ще бъдат назначени двама педиатри, две медицински сестри, двама медиатори и един стоматолог. Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” ще се предоставя от трима педагози с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика и трима медиатори.

Услугата „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) цели редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Също така – превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст, достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават, осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Летните училища предоставят дейности за подобряване на предучилищната подготовка като създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на придобиването на социални умения и свободното владеене на български език. Чрез услугата ще се работи за осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища, игри в съответствие с предпочитанията на децата, кратки екскурзии в или в околностите на града, организиране и провеждане на състезания, викторини в края на летните училища, както и ежемесечни срещи с родителите.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории