5 милиона лева за местни социални дейности във Варна

Общият бюджет на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на община Варна за 2014 г. е 9 935 000 лв. и е завишен с 310 000 лв. в сравнение с м.г., като за местни дейности средствата са 4 776 310 лв., информират от Община Варна. Останалите са за делегирани от държавата дейности. Сред местните дейността са услугите на Приют за временно настаняване на бездомни, за подпомагане на заетостта, еднократните помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани и др. За дейност „Социални асистенти”, например, са предвидени 630 000 лв. Средствата са за 120 социални асистенти на 120 деца със специални образователни потребности в детските градини и училищата. С тях се покриват работни заплати и осигуровки на асистентите и веществената издръжка за управление на услугата. 80 от социалните асистенти се управляват от сдружение Агенция за социално развитие „Вижън”, а 40– от Фондация „Съпричастие”.
Друга местна социална дейност е Домашният социален патронаж, с бюджет от 1 019 443 лв. Средствата са предвидени за обслужване на 550 лица над 60-годишна възраст или хора с увреждания с определена първа или втора група инвалидност.Услугата е свързана с доставка на храна, поддържане на хигиена на жилището, съдействие за снабдяване с технически помощни средства, битови услуги. Към патронажа функционира и Обществена трапезария с планирани средства за 2014г. – 20 000 лв., към която допълнително ще бъдат обслужвани 40 души в храм„Св. Архангел Михаил” на ул. „27-ми юли”.
За услугата „Домашен помощник” пък в общинския бюджет за 2014 г. са заделени 100 000 лв., за дейности, включващи обслужване на болни възрастни хора и самотни лица. За клубове на пенсионери и инвалиди в местната хазна са заделени 139 561 лв. – за възнаграждения и осигурителни плащания, целогодишна издръжка и капиталови разходи на 22 клуба.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории