Варна започва работа по проект „Младежта в действие“

Общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” на град Варна започва работа по проект „Младежта в действие“ чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура /EACEA/. Той е с продължителност 22 месеца и предвижда реализиране на 5 младежки международни тренинга с участието на партньори от Солун (Гърция), Клуж-Напока (Румъния), Брага (Португалия), Торино (Италия) и Марибор (Словения) – градове, вече удостоени с титлата Европейска младежка столица. Тренингите са по следните теми:

„Мениджмънт на мащабни младежки събития” – 01–08.06 2014 г.
„Набиране и управление на финансови средства” – 16-22.07.2014 г.
„Изграждане на партньорства” – 1-7.09.2014 г.
„Доброволчески менджмънт”- 19-26.10.2014 г.
„Среща за крайна оценка” – декември 2015 г.

В проекта е включено още провеждането на 10 младежки инициативи на територията на община Варна, предложени и разработени от местни младежки неправителствени организации.

Целта на проекта „Младежки столици в действие “ е да популяризира и насърчи ефективното партньорство между местните власти и младежките НПО през призмата на подготовката и изпълнението на инициативата Варна – Европейска младежка столица 2017. Тя е насочена към изграждане на контакти и работа в мрежа с екипите на бившите, настоящи и бъдещи Европейски младежки столици (както общини , така и представители на неправителствени организации ) от цяла Европа с оглед да обменят най-добри практики и опит в полза на укрепването на политиките за младежта и работата с младежите на местно , национално и европейско равнище .

Работата по проекта ще даде възможност:

да се популяризира кандидатурата на Община Варна за Европейската младежка столица 2017
да се обмени опит с вече спечелили или кадидатствали европейски градове
да се даде възможност на варненски младежки НПО да организират събития промотиращи кандидатурата
да се създадат партньорства с европейски младежки организации
да се осигурят част от подготвителните дейности свързани с реализирането на инициативите в рамките на кандидатурата
да се дадат конкретни практически инструменти и техники за организиране на мащабни европейски младежки събития.
Проектът включва участници от четири различни целеви групи:

представители на институции, работещи с млади хора и с опит в организирането на Европейската младежка столица
младежки организации и младежки работници, сътрудничещи си с властите в процеса на организиране на Европейската младежка столица
активни млади хора, които се интересуват от участие в младежки инициативи и събития с европейско измерение
местните младежи от Варна, които ще бъдат включени в конкретните инициативи, планирани в рамките на проекта .
Общият бюджет на проекта е в размер на 192 528 евро. Европейската Комисия отпуска безвъзмездни средства в размер на 50 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Останалите 50 % ще бъдат осигурени от Община Варна. Тези средства, в размер на 190 000 лв., за 2014 и 2015 г.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории