Със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването се връщат част от противоепидемичните мерки.

Нощните заведения могат да работят на открито при 50% от капацитета си, спортните мероприятия се провеждат без публика, на групови празненства е разрешено присъствието на до 30 души.

Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Остава в сила забраната за посещения на външни лица/ свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

ИА „Главна инспекция по труда“ ще осъществява проверки на работодатели относно спазване на изискванията съгласно Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. и Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г.

Със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. може да се запознаете ТУК.