Варненски младежи завършиха обучение по социално предприемачество

22 младежи от Варна, сред които и младежи в неравностойно положение и безработни младежи, завършиха обучение по социално предприемачество, което се проведе в рамките на проект на сдружение „ЦРПБ“, финансиран по програма „Младежта в действие“ на ЕК. Проектът имаше за цел да се противопостави на младежката безработица чрез промотиране на социалното предприемачество като форма на заетост за уязвими групи младежи.

Основните дейности в младежката инициатива бяха провеждане на неформално обучение за стартиране и развитие на социално предприятие, разработка на 3 бизнес плана и маркетингови стратегии за развитие на социални предприятия от участниците, провеждане на консултации с експерти и изготвяне на документация за регистриране на социално предприятие, провеждане на младежка конференция, подготовка и разпространение сред целевите групи на Наръчник с основните стъпки за създаване на социално предприятие.

Основният продукт от инициативата беше създаването на 1 социално предприятие от младежите – участници в проекта под формата на сдружение с нестопанска цел. Сдружението е създадено от младежи за работа с младежи, най-вече от социално уязвими групи.

Предстои младите хора да разработват свои проекти, да бъдат ангажирани в дейности за осмисляне на тяхното свободно време и осигуряване на алтернативна заетост.

Постигнатите резултати са свързани с провокиране на предприемаческия дух на младите хора, подобряване на възможностите за заетост и доходи, социална интеграция на уязвимите групи, вдъхване на чувство за оптимизъм, изграждане и утвърждаване на чувство за толерантност между младежите чрез взаимодействие и работа в екип.

Пряко в дейностите бяха включени общо 62 младежи, като още 300 младежи бяха достигнати индиректно чрез разпространение на печатните материали, издадени в рамките на проекта.

 

Източник: varna24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории