Официално беше открита първата в социалните услуги на Община Велико Търново зала за психомоторно развитие и психомоторна практика за деца от ранна детска възраст до 12 години. Залата е в Общинския детски комплекс и в нея ще се работи с деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи и Общностния център за деца и родители „Царевград“.

В събитието участва и директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново Росица Димитрова. Тя каза, че предложението за залата е направено от експертите и в нея може да се работи както групово, така и индивидуално. „Заниманията имат значение за развитие не само на психомоторната практика от ранна възраст. Те способстват още за развитието и на интелектуалните способности на децата, имат образователен и възпитателен характер”, уточни г-жа Димитрова.

Залата е финансирана със средства от бюджета на социалните услуги в общината.

Източник: Общинско радио – Велико Търново, 05.02.2020 г.