Потребители по проект „Топъл обяд 2016“ преминаха обучителен курс за работа в дигитална среда, който се проведе в сградата на Община Враца.

Обучението включваше придобиване на основни умения за работа в Интернет. Участниците в курса бяха запознати с иновативната социална услуга „Виртуален асистент“, предоставяна от Община Враца.

Виртуалният асистент осигурява съдействие и контрол при вземането на лекарства, информира за работата и дейностите, планирани от Община Враца, както и разнообразява ежедневието на потребителя чрез четенето на новини, електронни книги, онлайн игри и други.

Обучението за работа в дигитална среда се извършва във връзка с предоставянето на съпътстващи мерки по проект „Топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2019 г.

След приключване на курса потребителите ще получат грамоти за участие.

Източник: Община Враца, 14.08.2019 г.