Въвеждат се разграничителни критерии между видовете социални услуги

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Тяхната цел е нормативно да се установят различията между видовете социални услуги в зависимост от конкретната целева група и да се въведе разграничителен критерий при настаняване на потребителите с различни потребности, както и да се осигури ефективно разходване на публични средства.

Промените засягат социалните услуги „центрове за настаняване от семеен тип”, „защитени жилища” и „дневни центрове” в зависимост от целевата група.

Диференцирания подход е в съответствие с изпълняваната Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и с Националната стратегия за дългосрочна грижа. Въвеждането му ще допринесе за по-добър баланс между качеството на услугите и ефективното им предоставяне, както и индивидуализирането на работата с потребителите.

Промените влизат в сила от 1 януари 2015 г.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории