На 7 декември 2020 г. Министерски съвет прие постановление № 343, в което се одобрява „Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет“.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.  Пълният му текст може да прочетете ТУК.

Отново на 7 декември 2020 г. с указ № 269 на Президента на Република България е постановено да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, приет от 44-то Народно събрание на 2 декември 2020 г.

В брой 105 на Държавен вестник от 11.12.2020 г. промените в закона са обнародвани. Целият текст може да видите ТУК.

Източник: Държавен вестник