Важните дати за предстоящите избори

Няколко важни дати, с които е полезно да сте наясно преди вота на 5 октовмри, можете да видите по-долу, информира Централна избирателна комисия. Тя дава и специални указания за гласуване за хората, които не могат да стигнат по една или друга причина до избирателните секции. Важна подробност за машинното гласуване е, че то няма да се отчита като реален резултат, така че хората в експерименталните секции ще гласуват два пъти – един път за реално отчитане с хартиена бюлетина, и втори път за целите на експерименталното машинно гласуване.

 

Проверка списъци в ГРАО
Проверете дали сте вписани коректно в предварителните избирателни, съветва Централната избирателна комисия. Проверката може да се направи на място в обявения списък от съответната общинска администрация или чрез интернет страницата на ГРАО по адрес или ЕГН.

Права на ученици и студенти
Учениците и студентите – редовно обучение, навършили 18 години, могат да гласуват в населеното място, където учат, ако то е различно от населеното място по постоянния им адрес. В изборния ден – 5 октомври, те трябва да представят на секционната избирателна комисия:

– Документ за самоличност;
– Редовно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или за последния семестър студентска книжка;
– Декларация по образец – Приложение № 74-НС от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Машинно гласуване
На изборите на 5 октомври за народни представители в 300 избирателни секции в 5 изборни района в страната ще се проведе експериментално машинно гласуване.
ЦИК препоръчва на гражданите, които гласуват в една от тези 300 секции, първо да гласуват с хартиена бюлетина и чак след това да участват в машинното гласуване. Данните от машинното гласуване не се вземат предвид при отчитане на окончателните резултати от гласуването, тъй като се провежда експериментално. Изчерпателна информация как протича процесът на машинно гласуване ще намерите в избирателните секции.

Ако сте български гражданин, който желае да гласува извън страната, трябва до 9 септември да заявите желанието си чрез писмено заявление по образец – Приложение № 22-НС от изборните книжа. То се подава до дипломатическото или консулско представителство на България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

На 13 септември ЦИК определя местата в държавите и броя на секциите, които ще се образуват извън страната.

До 14 септември хората с трайни увреждания, могат да подадат заявление по образец – приложение №17-НС от изборните книжа до общинската администрация за гласуване с подвижна избирателна кутия.

До 20 септември можете да подадете заявление, ако искате да гласуват по настоящ адрес, а не по постоянен (вписан в личната ви карта). Заявлението е по образец – приложение №14- НС от изборните книжа и се подава до кмета на общината, района или кметството по настоящ адрес. Преди това трябва да имате направена актуална адресна регистрация за настоящ адрес.

На 24 септември общинската администрация публикува списък на заличените лица. Избирател, който е открил името си в него има право да се запознае с основанието за заличаване и в срок от три дни, до 27 септември, да подаде заявление по образец – приложение № 15-НС от изборните книжа, за да бъде изключен от този списък. Заявлението се подава до кмета на общината. Искането се разглежда незабавно. Отказът на кмета може да се обжалва в срок от 24 часа пред административния съд. Решението на съда е окончателно. В изборния ден избирателят ще бъде допуснат да гласува, само ако представи удостоверение от общината по образец – приложение №18-НС от изборните книжа, че няма основание да е в списъка на заличените лица и има право да гласува.

До 29 септември хората с трайни увреждания, които са пропуснали да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, могат да го направят, но само в случаите, когато в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории